Voorwaarden

Voorwaarden

Opmerkingen m.b.t. het volgen van yogales:

  • Tijdens de beoefening van yoga is het erg belangrijk dat je jouw lichamelijke grenzen bewaakt.
  • Graag hoor ik, vóór aanvang van de les, of er iets op fysiek of psychisch gebied is waar ik rekening mee dien te houden. Dit kan mondeling of via e-mail.
  • Deelname aan yogales geschiedt op eigen risico.
  • Mocht je een keer niet kunnen deelnemen aan een les, dan kun je in overleg de les inhalen. Je dient hiervoor wel minstens 12 uur voor aanvang van de les (die je gaat missen) contact op te nemen via whatsapp of e-mail.
  • Elke week is er gelegenheid om de les op maandag-, dinsdagavond, dinsdagochtend of zaterdagochtend in te halen.
  • Als je vanwege een blessure of langdurige ziekte de lessen niet kunt volgen verzoek ik je zo spoedig mogelijk contact op te nemen. De lessen worden dan “bevroren” tot je weer hersteld bent.
  • Het lesgeld wordt contant voldaan, graag gepast betalen bij aanvang van de eerste les van het blok.
  • In een nieuw blok zijn de lessen van het vorige blok niet in te halen.

Disclaimer

Disclaimer:
Dank voor uw bezoek aan de website van Sterres yoga.

Dit is de disclaimer van www.sterresyoga.nl In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mij website aan u aanbiedt.

Het intellectueel eigendom van deze website berust bij Sterres yoga.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sterres yoga is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Sterres yoga streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle door u verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Mijn privacy beleid is op alle verstrekte (persoons) gegevens van toepassing.
De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Sterres yoga in geen geval verantwoordelijk voor lichamelijk of geestelijk
letsel ten gevolge van de yogalessen. Het volgen van de yogalessen is op
eigen risico.